Uutislistaukseen

Kuulutus äänioikeutettujen luettelosta

Äänioikeutettujen luettelo on valvonnan alaisena nähtävänä seurakunnan jäsenille perjantaina 2.9.2022 kello 10–14 ja maanantaina 5.9.2022 kello 15–19 Virtain kirkkoherranvirastossa, osoite Rantatie 9, 34800 Virrat.

Äänioikeutettujen luetteloon äänioikeutetuiksi on merkitty kaikki viimeistään 20.11.2022 16 vuotta täyttävät kirkon jäsenet, jotka on 15.8.2022 merkitty tämän seurakunnan läsnä oleviksi jäseniksi.

Oikaisuvaatimuksen äänioikeutettujen luettelosta saa tehdä se, joka katsoo, että hänet on oikeudettomasti jätetty pois äänioikeutettujen luettelosta tai että häntä koskeva merkintä on luettelossa virheellinen.

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti ja jätettävä 7.9.2022 kello 16.00 mennessä Virtain kirkkoherranvirastoon, osoite Rantatie 9, 34800 Virrat.

Vaalilautakunta käsittelee oikaisuvaatimuksia 3.10.2022 pidettävässä kokouksessaan.

Virrat 18.7.2022

Virtain seurakunnan vaalilautakunnan puolesta Heidi Tanhua puheenjohtaja

 

 

Kuulutus on nähtävänä Virtain seurakunnan ilmoitustaululla 23.8.‒5.9.2022.

Kuulutus julkaistaan 25.8.2022 sanomalehdessä Suomenselän Sanomat.

Lisäksi kuulutus on nähtävänä seurakunnan kotisivuilla osoitteessa www.virtainseurakunta.fi. 23.8.‒5.9.2022 puheenjohtaja Heidi Tanhua

24.8.2022 12.40