Vapaaehtoistyö

Vapaaehtoistyö on tärkeää seurakunnassa. Meillä on tarjolla monia erilaisia tehtäviä tekijöilleen. Ota rohkeasti yhteyttä sinua kiinnostavan työalan työntekijöihin. Apu kelpaa aina!

Päätöksenteko ja hallinto

Kirkkovaltuusto
Seurakunnan asioista päättävät seurakuntalaiset itse. Ylintä päätösvaltaa seurakunnassa  käyttää kirkkovaltuusto, jonka jäsenet valitaan joka neljäs vuosi pidettävissä seurakuntavaaleissa. Ehdolle voi asettua jokainen täysi-ikäinen ja konfirmoitu seurakuntamme jäsen.

Kirkkovaltuusto luo seurakunnan toiminnan ja talouden yleislinjat ja päättää seurakunnassa mm. virkojen perustamisesta sekä talousarvion, toimintasuunnitelman ja tilinpäätöksen vahvistamisesta.

KV:n päätöksiä

Kirkkoneuvosto
Kirkkovaltuusto valitsee jäsenet kirkkoneuvostoon joka toinen vuosi. Kirkkolaki määrää kirkkoneuvoston tehtävät. Niitä ovat esimerkiksi seurakunnan toiminnan johtaminen, talouden ja omaisuuden hoito, kirkkovaltuustossa käsiteltävien asioiden valmistelu ja täytäntöönpano sekä työntekijöiden ja useimpien viranhaltijoiden valinta.

KN:n päätöksiä