Päätöksenteko ja hallinto

Kirkkovaltuusto
Seurakunnan asioista päättävät seurakuntalaiset itse. Ylintä päätösvaltaa seurakunnassa  käyttää kirkkovaltuusto, jonka jäsenet valitaan joka neljäs vuosi pidettävissä seurakuntavaaleissa. Ehdolle voi asettua jokainen täysi-ikäinen ja konfirmoitu seurakuntamme jäsen.

Kirkkovaltuusto luo seurakunnan toiminnan ja talouden yleislinjat ja päättää seurakunnassa mm. virkojen perustamisesta sekä talousarvion, toimintasuunnitelman ja tilinpäätöksen vahvistamisesta.

KV:n päätöksiä

Kirkkoneuvosto
Kirkkovaltuusto valitsee jäsenet kirkkoneuvostoon joka toinen vuosi. Kirkkolaki määrää kirkkoneuvoston tehtävät. Niitä ovat esimerkiksi seurakunnan toiminnan johtaminen, talouden ja omaisuuden hoito, kirkkovaltuustossa käsiteltävien asioiden valmistelu ja täytäntöönpano sekä työntekijöiden ja useimpien viranhaltijoiden valinta.

KN:n päätöksiä
 

TILINPÄÄTÖS 2020 TASEKIRJA

TALOUSARVIO 2020

 

Kirkkoneuvoston  jäsenet 2021-2022

Vt. kirkkoherra Jukka Taskinen pj

Ilomäki Teija vpj

Kammonen Riitta

Koro Markus

Rantanen Hannele

Jukka Veija

Tauno Vuorenmaa

 

Kirkkovaltuuston jäsenet 2019-2023

Herranen Reijo pj

Wenell Timo vpj

Teija Ilomäki

Aila Ala-Nojonen

Hannele Rantanen

Jukka Veija

Riitta Kammonen

Mirjami Veikkola

Harri Tarvainen

Armi Rajala

Maija Riikonen

Kari Savinen

Pirkko Kankilampi

Sirkka Alamäki

Reine Leppänen

Irja Aho

Markus Koro

Pentti Tikkanen

Tauno Vuorenmaa