Ristiäiset

Onneksi olkoon, perheeseenne on syntynyt uusi ihminen! Kasteessa ihminen saa jotain, minkä vain Jumala voi hänelle lahjoittaa: uskon, armon ja pelastuksen.

Ristiäiset voi järjestää kotona, kirkossa tai muussa juhlaan sopivassa tilassa, vaikka jumalanpalveluksen yhteydessä. Suositus on, että lapsi kastetaan kahden kuukauden kuluessa syntymästä. Aikuiskasteen saa kastamaton aikuinen, joka haluaa liittyä kirkon jäseneksi ja käy rippikoulun. 

Kaste on kristuksen antama sakramentti ja kristittynä olemisen perusta. Kasteessa ihmisestä tulee sekä kotiseurakuntansa että maailmanlaajuisen kirkon jäsen. Kasteen perustana on Jeesuksen antama kastekäsky. (Matt.28:18-20)

Yleensä pappi tulee tapaamaan perhettä ennen kastetilaisuutta. Tällöin papin kanssa keskustellaan toimituksen sisällöstä, hoidetaan rekisteröintiin liittyvät paperit ja sovitaan käytännön järjestelyistä. Pappi sopii ajan keskustelulle, kun vanhemmat ovat ensin ottaneet yhteyden kirkkoherranvirastoon ja sopineet kasteajankohdasta.

Kastettavalla tulee olla vähintään kaksi kummia, jotka ovat joko luterilaisen kirkon jäseniä tai kuuluvat evankelis-luterilaisen kirkon toimittaman kasteen hyväksyvään kristilliseen kirkkoon tai uskonnolliseen yhdyskuntaan ja on konfirmoitu henkilö.

Kastetilaisuuden kulku löytyy virsikirjan lopussa olevasta kastekaavasta ja kirkollisten toimitusten kirjasta. Yksityiskohdista sovitaan kastavan papin kanssa toimituskeskustelussa.

Kastepöytä, jossa kastemalja, kynttilät, kukat ja kummitodistukset ja myös raamattu asetetaan
Kastepöytä srk-talon alakerrassa