Taloudellinen avustaminen

 

Taloudelliset asiat eivät ole aina helppoja. Useimmiten ne mietityttävät suurinta osaa meistä ja tilanne saattaa jopa ahdistaa. Äkillisen kriisitilanteen sattuessa, taloudellisen tilanteesi järkkyessä tai ollessa hankala, seurakunta haluaa olla tukenasi.
Seurakuntana haluamme kulkea rinnallasi sekä tukea sinua niillä tavoin kuin se on meille mahdollista.

Taloudellinen avustaminen Virtain seurakunnassa on kertaluonteista ja sen tarkoituksena on auttaa vaikeimman vaiheen ylitse. Sen saamisen edellytyksenä on, että avunhakija on aikaisemmin hyödyntänyt ne yhteiskunnan tarjoamat tuet ja avun, joihin hakija on tilanteensa vuoksi oikeutettu. Seurakunnan myöntämä taloudellinen avustus on viimesijainen avustusmuoto. Vaikeassa taloudellisessa tilanteessa voit kääntyä diakoniatyöntekijän puoleen.

Diakoniatyön taloudelliseen avustamiseen kuuluu ohjaus, neuvonta ja avuntarvitsijan elämäntilanteen äärelle pysähtyminen yhdessä avunhakijan kanssa. 
Seurakunnan tarjoama taloudellinen avustus on konkreettista ruoka-apua. Avustusta myönnetään ruokakassien muodossa.
Äkillisessä kriisitilanteessa on mahdollista tarkastella avustusmahdollisuuksiamme laajemmin.

Taloudellisen avustamisen suhteen noudatetaan ajanvarauskäytäntöä. Mikäli tarvitset taloudellista avustusta, varaa aika diakoniatyöntekijältä soittamalla hänelle, lähettämällä sähköpostia tai varaamalla aika joko virastolta tai diakoniatoimistolta. Jokaiselle avunhakijalle tehdään, hänen suostumuksellaan, talousselvitys hänen antamiensa tietojen perusteella.

Tapaamista varten tarvitaan varatun ajan lisäksi tiliote näytettäväksi vaikkapa älypuhelimen pankkisovellusta hyödyntäen.

 

Asioihin on hyvä tarttua heti, kun ne tulevat ajankohtaisiksi! Ennakoi omaa taloudellista tilannettasi ja käänny rohkeasti puoleemme jo ennen kuin maksut alkavat kasaantua tai jäädä räsiin!

Selvitellään tilannettasi yhdessä!

ystävällisesti

diakoniatyöntekijät

Elina     (044 275 1629 / elina.ahopelto@evl.fi)

Krista    (044 275 1630 / krista.halme@evl.fi)

Taloudellinen avustaminen