VIRTAIN SEURAKUNNAN HINNASTO 2023

PITOPALVELUHINNASTO JA SEURAKUNTASALIEN VUOKRAT (avaa linkki)

KIRKKOJEN VUOKRAT  (hintaan ei lisätä alv:a)

Muu kuin siunaustilaisuus

Vihkiminen

Virtain seurakunnan jäsen                    ei maksua                                                                

Vieraspaikkakuntalainen vihkipari,          200,00 €

joista toinen on ev.lut. srk:n jäsen

Väestörekisteriin kuuluvan vihkiparin     400,00 €

avioliiton siunaaminen

Kastetilaisuus
Virtolainen lapsi                                        ei maksua
Vieraspaikkakuntalainen lapsi                  100,00 €

Konsertit

Kaupallinen                                                1.000,00 €

Muu                                                                500,00 €                                                                

MUUT MAKSUT   (hintaan ei lisätä alv:a)

Adressit                                                     10,00 € /kpl

Diakonia- ja kylätoimikunnat (myyntiin)  5,00 € /kpl

Yritykset (myyntiin)                                  10,00 € /kpl

HAUTAUSTOIMEN HINNAT  (hintaan ei lisätä alv:a)


Hautapaikkamaksu                                 arkku           uurna

Virtolainen                                              120,00 €      120,00 €

Virtolainen sotaveteraani/                      ei maksua   ei maksua

sodanaikainen puoliso /lotta

Vieraspaikkakuntalainen                       360,00 €      180,00 €

Vieraspaikkakuntalainen                        180,00 €       90,00 €

sotaveteraani /lotta

Hautapaikkamaksu sisältää yhden arkun/uurnan maksun arkkuhautapaikkaan. Maksu peritään kunkin hautauksen yhteydessä jokaisesta paikasta erikseen. Hautaoikeus on 25 v.

Hautausmaksu                                         arkku           uurna

Virtolainen                                              200,00 €      100,00 €

Virtolainen sotaveteraani/                     ei maksua   ei maksua

sodanaikainen puoliso /lotta

Vieraspaikkakuntalainen                        400,00 €      200,00 €

Vieraspaikkakuntalainen                        200,00 €      100,00 €

sotaveteraani /lotta 

Hautausmaksu sisältää haudan avaamisesta, peittämisestä ja kuntoon laittamisesta aiheutuneet kulut.

Kappelin tai kirkon vuokra /siunaustilaisuus                   

Virtain seurakunnan jäsen                                                   ei vuokraa

Virtolainen sotaveteraani /sodanaikainen puoliso /lotta       ei vuokraa

Väestörekisteriin kuuluva virtolainen                                   400,00 €

Vieraspaikkakuntalainen, ev.lut. srk:n jäsen                        300,00 €

Vieraspaikkakuntalainen, väestörekisteriin kuuluva            450,00 €

Vieraspaikkakuntalainen sotaveteraani /lotta                      100,00 €                                  

                                                                                      

Kylmiön vuokra (arkku)                                          

Virtolainen                                                                          ei vuokraa

Vieraspaikkakuntalainen                                                    100,00 €

Vieraspaikkakuntalainen sotaveteraani /lotta                      50,00 €

UURNA- JA MUISTOLEHTOALUE

Hautapaikkamaksu                             uurnalehto       muistolehto

Virtolainen                                                70,00 €                30,00 €

Virtolainen sotaveteraani /                      ei maksua           ei maksua

sodanaikainen puoliso /lotta         

Vieraspaikkakuntalainen                          100,00 €                30,00 €

Vieraspaikkakuntalainen                           50,00 €                15,00 €

sotaveteraani /lotta                                      

Hautausmaksu/sirottelumaksu       uurnalehto       muistolehto

Virtolainen                                              100,00 €                50,00 €

Virtolainen sotaveteraani/lotta                ei maksua           ei maksua

Vieraspaikkakuntalainen                          200,00 €              100,00 €

Vieraspaikkakuntalain                               75,00 €                20,00 €

sotaveteraani/lotta

Uurnalehto (uurnahautapaikka-alue)

Yksi uurnahauta käsittää neljä uurnapaikkaa, jotka tulevat omaisten käyttöön ensimmäisen uurnahautauksen yhteydessä. Hautapaikkamaksu sisältää yhden uurnahautapaikan maksun. Jokaisesta neljästä paikasta peritään erillinen maksu, kuitenkin aina vasta kunkin hautauksen yhteydessä. Hautaoikeus luovutetaan 25 vuodeksi omaisille hautapaikan luovuttamisesta seuraavan kalenterivuoden alusta lukien. Uurnahaudalle on mahdollista hankkia omaisten toimesta muistomerkki, jonka koko saa olla enintään 60 cm leveä ja 70-80 cm korkea.

Muistolehto (sirottelualue)

Hautapaikkamaksu käsittää yhden vainajan tuhkan sirottelupaikan maksun. Tuhkan sirottelu tehdään aina seurakunnan toimesta. Tuhkan sirottelun ajankohtaa ja tarkkaa paikkaa ei anneta kenenkään tietoon, ei edes lähiomaisten. Muistolehdon yhteiseen muistomerkkiin on mahdollista (ei ole välttämätön) omaisten toimesta hankkia muistolaatta vainajalle, jonka tuhka on siroteltu muistolehtoon. Laatta on tietynlainen ja sitä valmistaa ainoastaan M.J. Paasikivi Oy. Laatan koko on 130mm*70mm*40mm. Virroilla laattaa toimittavat Purran Kukka ja Hautauspalvelu, Kukka- ja hautauspalvelu Kukka-Riitta sekä alueella toimivat hautakivitoimittajat.

      

HAUDANHOITOHINNAT   (hintoihin ei lisätä alv:a)

Haudan koko (1p=1m)    kesähoito    määräaikainen hoito 5 vuotta

1 paikka                               80 €            550 €

2 paikkaa                            95 €            560 €

3 paikkaa                          110 €            570 €

4 paikkaa                          125 €            580 €

5 paikkaa                          140 €            590 €

6 paikkaa                          155 €            600 €

7 paikkaa                          170 €            610 €

8 paikkaa                          185 €            620 €

  

Kesähoito

Kesähoito sisältää yhden kesän kukkahoidon ja haudan kunnossapidon. Kukkalaji on begonia ja väri yleensä punainen. Kukkien lukumäärä määräytyy aina haudan koon mukaan (esim. kaksi paikkaa / kaksi kukkaa). Kukkien määrää ei voi muuttaa, eikä väriin voi vaikuttaa. Kesähoito laskutetaan vuosittain. Tarjouslasku lähetetään automaattisesti edellisenä vuonna kesähoidon maksaneille tiedossa olevaan osoitteeseen.

Määräaikainen hoito

Määräaikaiseen hoitoon kuuluu sopimuksen kesähoidon lisäksi hautakynttilän vienti haudalle jouluaattona. Kynttilöiden lukumäärä on aina yksi riippumatta haudan koosta. Määräaikaisesta haudanhoidosta tehdään kirjallinen sopimus ja hoito laskutetaan kertamaksuna etukäteen koko sopimusajalta.

Uurnalehdon haudanhoito käsitellään aina yhden paikan hoitona.