Hautaustoimi ja haudanhoito
(hintoihin ei lisätä alv:a)

 

HAUTAPAIKKAMAKSUT

Maksu sisältää yhden arkun/uurnan maksun arkkuhautapaikkaan. Hautapaikkamaksu
peritään kunkin hautauksen yhteydessä jokaisesta paikasta erikseen. Hautaoikeus on 25v.

 

Hautapaikkamaksu                              arkku           uurna

Oman kunnan asukas                         100,00 €       100,00 €

Virtolainen sotaveteraani/               ei maksua    ei maksua

sodanaikainen puoliso /lotta

Vieraspaikkakuntalainen                    300,00 €       150,00 €

Vieraspaikkakuntalainen                    150,00 €         75,00 €

sotaveteraani /lotta

 

HAUTAUSMAKSUT

Maksu sisältää haudan avaamisesta, peittämisestä ja kuntoon laittamisesta aiheutuneet kulut.

 

Hautausmaksu                                       arkku            uurna

Oman kunnan asukas                         150,00 €           75,00 €

Virtolainen sotaveteraani/               ei maksua      ei maksua

sodanaikainen puoliso /lotta

 

Vieraspaikkakuntalainen                     300,00 €         150,00 €

Vieraspaikkakuntalainen                     150,00 €           75,00 €

sotaveteraani /lotta

 

KAPPELIN TAI KIRKON KÄYTÖN VUOKRA

Siunaustilaisuus

 

Kappelin tai kirkon käyttö                                                        vuokra

Virtain seurakunnan jäsen                                                      ei vuokraa

Väestörekisteriin kuuluva virtolainen                                       300,00 €

Virtolainen sotaveteraani /                                                     ei vuokraa           

sodanaikainen puoliso /lotta                                                         

Vieraspaikkakuntalainen, ev.lut.srk:n jäsen                             200,00 €

Vieraspaikkakuntalainen, väestörekisteriin kuuluva              300,00 €

Vieraspaikkakuntalainen, ev.lut.srk:n jäsen                             100,00 €                           

sotaveteraani /lotta                                                                          

Vieraspaikkakuntalainen väestörekisteriin kuuluva               150,00 €     

sotaveteraani /lotta                                                                          

 

KYLMIÖN KÄYTÖN VUOKRA (arkku)                                         vuokra

Oman kunnan asukas                                                               ei vuokraa

Vieraspaikkakuntalainen                                                                60,00 €

Vieraspaikkakuntalainen sotaveteraani /lotta                            30,00 €

 

 

UURNA- JA MUISTOLEHTOALUEEN TAKSAT

 

HAUTAPAIKKAMAKSUT   

 

Hautapaikkamaksu               uurnalehto         muistolehto

Oman kunnan asukas                      70,00 €                   30,00 €

Virtolainen sotavet.yms.             ei maksua              ei maksua

Vieraspaikkakuntalainen               100,00 €                   30,00 €

Vieraspaikkakuntalainen                 50,00 €                   15,00 €

sotaveteraani /lotta                                      

 

Uurnalehto (uurnahautapaikka-alue):

Yksi uurnahauta käsittää neljä uurnapaikkaa, jotka tulevat omaisten käyttöön ensimmäisen uurnahautauksen yhteydessä. Hautapaikkamaksu sisältää yhden uurnahautapaikan maksun. Jokaisesta neljästä paikasta peritään erillinen maksu, kuitenkin aina vasta kunkin hautauksen yhteydessä. Hautaoikeus luovutetaan 25 vuodeksi omaisille hautapaikan luovuttamisesta seuraavan kalenterivuoden alusta lukien. Uurnahaudalle on mahdollista hankkia omaisten toimesta muistomerkki, jonka koko saa olla enintään 60 cm leveä ja
70-80 cm korkea.

 

Muistolehto (sirottelualue):

Hautapaikkamaksu käsittää yhden vainajan tuhkan sirottelupaikan maksun. Tuhkan sirottelu tehdään aina seurakunnan toimesta. Tuhkan sirottelun ajankohtaa ja paikkaa ei anneta kenenkään tietoon, ei edes lähiomaisten.

Muistolehdon yhteiseen muistomerkkiin on mahdollista omaisten toimesta hankkia muistolaatta (ei ole välttämätön). Laatta on tietynlainen ja sitä valmistaa ainoastaan M.J. Paasikivi Oy. Laatan koko on 130mm*70mm*40mm. Virroilla laattaa toimittavat Purran Kukka ja hautauspalvelu,
Kukka-Riitta sekä alueella toimivat hautakivitoimittajat.

 

 

HAUTAUSMAKSUT

 

Hautausmaksut                      uurnalehto       muistolehto

Oman kunnan asukas                      75,00 €                 20,00 €

Virtolainen sotavet.yms.             ei maksua            ei maksua

Vieraspaikkakuntalainen               150,00 €                 40,00 €

Vierasp.sotavet.yms.                        75,00 €                 20,00 €

 

Uurnalehto:   maksu käsittää yhden uurnan hautauksen hinnan.

Muistolehto:  maksu käsittää yhden vainajan tuhkan sirottelun hinnan.

 

                   

                 

HAUDANHOITOHINNAT  (hintoihin ei lisätä alv:a)
                

           

 

Haudan koko

(hautapaikka kpl)

 

Kesähoito

 

Määräaikainen hoito 5 vuotta

 

1 paikka

 

 

70,00 €

 

500,00 €

 

2 paikkaa

 

 

85,00 €

 

510,00 €

 

3 paikkaa

 

 

100,00 €

 

520,00 €

 

 

4 paikkaa

 

 

115,00 €

 

530,00 €

 

5 paikkaa

 

 

130,00 €

 

540,00 €

 

6 paikkaa

 

 

145,00 €

 

550,00 €

 

7 paikkaa

 

 

160,00 €

 

560,00 €

 

8 paikkaa

 

 

175,00 €

 

570,00 €

 

Kesähoito
Kesähoito sisältää yhden kesän kukan/kukat, kukkahoidon ja haudan kunnossapidon. Kukkalaji on aina begonia ja väri yleensä punainen. Kukkien lukumäärä määräytyy aina haudan koon mukaan (esim. kaksi paikkaa / kaksi kukkaa). Kukkien määrää ei voi muuttaa, eikä väriin voi vaikuttaa. Kesähoito laskutetaan vuosittain. Tarjouslasku lähetetään automaattisesti edellisenä vuonna kesähoidon maksaneille tiedossa olevaan osoitteeseen. Hoito tulee voimaan maksamalla laskun.

 

Määräaikainen hoito
Määräaikaiseen hoitoon kuuluu edellä mainitun kesähoidon lisäksi hautakynttilä ja sen vienti haudalle jouluaattona. Kynttilöiden lukumäärä on aina yksi riippumatta haudan koosta. Määräaikaisesta haudanhoidosta tehdään aina kirjallinen sopimus ja hoito laskutetaan kertamaksuna etukäteen koko sopimusajalta.

Uurnalehdon haudanhoito käsitellään/laskutetaan aina yhden paikan mukaan.