HAUTAUSTOIMEN HINNAT  (hintaan ei lisätä alv:a)


Hautapaikkamaksu                                 arkku           uurna

Virtolainen                                              120,00 €      120,00 €

Virtolainen sotaveteraani/                       ei maksua   ei maksua

sodanaikainen puoliso /lotta

Vieraspaikkakuntalainen                         360,00 €      180,00 €

Vieraspaikkakuntalainen                          180,00 €       90,00 €

sotaveteraani /lotta

Hautapaikkamaksu sisältää yhden arkun/uurnan maksun arkkuhautapaikkaan. Maksu peritään kunkin hautauksen yhteydessä jokaisesta paikasta erikseen. Hautaoikeus on 25 v.

Hautausmaksu                                         arkku           uurna

Virtolainen                                                 200,00 €      100,00 €

Virtolainen sotaveteraani/                        ei maksua   ei maksua

sodanaikainen puoliso /lotta

Vieraspaikkakuntalainen                           400,00 €      200,00 €

Vieraspaikkakuntalainen                           200,00 €      100,00 €

sotaveteraani /lotta

Hautausmaksu sisältää haudan avaamisesta, peittämisestä ja kuntoon laittamisesta aiheutuneet kulut.

Kappelin tai kirkon vuokra /siunaustilaisuus                   

Virtain seurakunnan jäsen                                                   ei vuokraa

Virtolainen sotaveteraani /sodanaikainen puoliso /lotta      ei vuokraa

Väestörekisteriin kuuluva virtolainen                                   400,00 €

Vieraspaikkakuntalainen, ev.lut. srk:n jäsen                        300,00 €

Vieraspaikkakuntalainen, väestörekisteriin kuuluva            450,00 €

Vieraspaikkakuntalainen sotaveteraani /lotta                      100,00 €                                  

                                                                                      

Kylmiön vuokra (arkku)                                          

Virtolainen                                                                          ei vuokraa

Vieraspaikkakuntalainen                                                     100,00 €

Vieraspaikkakuntalainen sotaveteraani /lotta                       50,00 €

UURNA- JA MUISTOLEHTOALUE

Hautapaikkamaksu                             uurnalehto       muistolehto

Virtolainen                                              70,00 €                30,00 €

Virtolainen sotaveteraani /                     ei maksua           ei maksua

sodanaikainen puoliso /lotta         

Vieraspaikkakuntalainen                          100,00 €                30,00 €

Vieraspaikkakuntalainen                           50,00 €                15,00 €

sotaveteraani /lotta                                      

Hautausmaksu/sirottelumaksu       uurnalehto       muistolehto

Virtolainen                                                100,00 €                50,00 €

Virtolainen sotaveteraani/lotta                 ei maksua           ei maksua

Vieraspaikkakuntalainen                           200,00 €              100,00 €

Vieraspaikkakuntalain                                75,00 €                20,00 €

sotaveteraani/lotta

Uurnalehto (uurnahautapaikka-alue)

Yksi uurnahauta käsittää neljä uurnapaikkaa, jotka tulevat omaisten käyttöön ensimmäisen uurnahautauksen yhteydessä. Hautapaikkamaksu sisältää yhden uurnahautapaikan maksun. Jokaisesta neljästä paikasta peritään erillinen maksu, kuitenkin aina vasta kunkin hautauksen yhteydessä. Hautaoikeus luovutetaan 25 vuodeksi omaisille hautapaikan luovuttamisesta seuraavan kalenterivuoden alusta lukien. Uurnahaudalle on mahdollista hankkia omaisten toimesta muistomerkki, jonka koko saa olla enintään 60 cm leveä ja 70-80 cm korkea.

Muistolehto (sirottelualue)

Hautapaikkamaksu käsittää yhden vainajan tuhkan sirottelupaikan maksun. Tuhkan sirottelu tehdään aina seurakunnan toimesta. Tuhkan sirottelun ajankohtaa ja tarkkaa paikkaa ei anneta kenenkään tietoon, ei edes lähiomaisten. Muistolehdon yhteiseen muistomerkkiin on mahdollista (ei ole välttämätön) omaisten toimesta hankkia muistolaatta vainajalle, jonka tuhka on siroteltu muistolehtoon. Laatta on tietynlainen ja sitä valmistaa ainoastaan M.J. Paasikivi Oy. Laatan koko on 130mm*70mm*40mm. Virroilla laattaa toimittavat Purran Kukka ja Hautauspalvelu, Kukka- ja hautauspalvelu Kukka-Riitta sekä alueella toimivat hautakivitoimittajat.

      

HAUDANHOITOHINNAT   (hintoihin ei lisätä alv:a)

Haudan koko (1p=1m)    kesähoito    määräaikainen hoito 5 vuotta

1 paikka                               80 €            550 €

2 paikkaa                            95 €            560 €

3 paikkaa                          110 €            570 €

4 paikkaa                          125 €            580 €

5 paikkaa                          140 €            590 €

6 paikkaa                          155 €            600 €

7 paikkaa                          170 €            610 €

8 paikkaa                          185 €            620 €

  

Kesähoito

Kesähoito sisältää yhden kesän kukkahoidon ja haudan kunnossapidon. Kukkalaji on begonia ja väri yleensä punainen. Kukkien lukumäärä määräytyy aina haudan koon mukaan (esim. kaksi paikkaa / kaksi kukkaa). Kukkien määrää ei voi muuttaa, eikä väriin voi vaikuttaa. Kesähoito laskutetaan vuosittain. Tarjouslasku lähetetään automaattisesti edellisenä vuonna kesähoidon maksaneille tiedossa olevaan osoitteeseen.

Määräaikainen hoito

Määräaikaiseen hoitoon kuuluu sopimuksen kesähoidon lisäksi hautakynttilän vienti haudalle jouluaattona. Kynttilöiden lukumäärä on aina yksi riippumatta haudan koosta. Määräaikaisesta haudanhoidosta tehdään kirjallinen sopimus ja hoito laskutetaan kertamaksuna etukäteen koko sopimusajalta.

Uurnalehdon haudanhoito käsitellään aina yhden paikan hoitona.