HAUTATOIMEN TAKSAT  (hintoihin ei lisätä alv:a 

 

HAUTAPAIKKAMAKSUT 

Maksu sisältää yhden arkun/uurnan maksun arkkuhautapaikkaan. Hautapaikkamaksu  
peritään kunkin hautauksen yhteydessä jokaisesta paikasta erikseen. Hautaoikeus on 25v. 

 

Hautapaikkamaksu                 arkku    uurna 

Oman kunnan asukas              100,00100,00 

Virtolainen sotaveteraani/       ei maksua   ei maksua 

sodanaikainen puoliso /lotta 

Vieraspaikkakuntalainen           300,00150,00 

Vieraspaikkakuntalainen            150,00  75,00 

sotaveteraani /lotta 

 

HAUTAUSMAKSUT 

Maksu sisältää haudan avaamisesta, peittämisestä ja kuntoon laittamisesta aiheutuneet kulut. 

 

Hautausmaksu                                     arkku    uurna 

Oman kunnan asukas                           200,00  100,00 

Virtolainen sotaveteraani/                 ei maksua  ei maksua 

sodanaikainen puoliso /lotta 

Vieraspaikkakuntalainen                       400,00200,00 

Vieraspaikkakuntalainen                      200,00 €100,00 

sotaveteraani /lotta 

 

KAPPELIN TAI KIRKON KÄYTÖN VUOKRA  

Siunaustilaisuus 

Kappelin tai kirkon käyttö                                                   vuokra 

Virtain seurakunnan jäsen                                                  ei vuokraa 

Väestörekisteriin kuuluva virtolainen                                      400,00 € 

Virtolainen sotaveteraani /sodanaikainen puoliso /lotta       ei vuokraa 

Vieraspaikkakuntalainen, ev.lut.srk:n jäsen                           300,00  

Vieraspaikkakuntalainen, väestörekisteriin kuuluva              450,00 € 

Vieraspaikkakuntalainen sotaveteraani /lotta                        100,00 

 

KYLMIÖN KÄYTÖN VUOKRA (arkku) vuokra 

Oman kunnan asukas                                  ei vuokraa 

Vieraspaikkakuntalainen                                100,00 

Vieraspaikkakuntalainen sotaveteraani /lotta  50,00

 

UURNA- JA MUISTOLEHTOALUEEN TAKSAT 

 

HAUTAPAIKKAMAKSUT     

 

Hautapaikkamaksuuurnalehto      muistolehto 

Oman kunnan asukas      70,00 €              30,00 € 

Virtolainen sotavet.yms.  ei maksua          ei maksua 

Vieraspaikkakuntalainen    100,00 €              30,00 € 

Vieraspaikkakuntalainen       50,00 €              15,00 € 

sotaveteraani /lotta       

 

Uurnalehto (uurnahautapaikka-alue): 

Yksi uurnahauta käsittää neljä uurnapaikkaa, jotka tulevat omaisten käyttöön ensimmäisen uurnahautauksen yhteydessä. Hautapaikkamaksu sisältää yhden uurnahautapaikan maksun. Jokaisesta neljästä paikasta peritään erillinen maksu, kuitenkin aina vasta kunkin hautauksen yhteydessä. Hautaoikeus luovutetaan 25 vuodeksi omaisille hautapaikan luovuttamisesta seuraavan kalenterivuoden alusta lukien. Uurnahaudalle on mahdollista hankkia omaisten toimesta muistomerkki, jonka koko saa olla enintään 60 cm leveä ja  
70-80 cm korkea. 

 

Muistolehto (sirottelualue): 

Hautapaikkamaksu käsittää yhden vainajan tuhkan sirottelupaikan maksun. Tuhkan sirottelu tehdään aina seurakunnan toimesta. Tuhkan sirottelun ajankohtaa ja paikkaa ei anneta kenenkään tietoon, ei edes lähiomaisten. Muistolehdon yhteiseen muistomerkkiin on mahdollista omaisten toimesta hankkia muistolaatta (ei ole välttämätön).  
Laatta on tietynlainen ja sitä valmistaa ainoastaan M.J. Paasikivi Oy. Laatan koko on 130mm*70mm*40mm. Virroilla laattaa toimittavat Purran Kukka ja Hautauspalvelu,  Kukka-Riitta sekä alueella toimivat hautakivitoimittajat.  

 

 

HAUTAUSMAKSUT 

 

Hautausmaksut                        uurnalehto              muistolehto 

Oman kunnan asukas                      100,00 €              50,00 € 

Virtolainen sotaveteraani/lotta ei maksua          ei maksua

Vieraspaikkakuntalainen              200,00 €            100,00 € 

Vieraspaikkakuntalainen                75,00 €              20,00 € 

sotaveteraani/lotta 

 

Uurnalehto:   maksu käsittää yhden uurnan hautauksen hinnan. 

Muistolehto:  maksu käsittää yhden vainajan tuhkan sirottelun hinnan.

 

  

     HAUDANHOITOHINNAT  
                 (hintoihin ei lisätä alv:a) 

 

             

Haudan koko 

 

(hautapaikka kpl/m) 

 

 

Kesähoito 

 

Määräaikainen hoito 

5 vuotta 

 

1 paikka 

 

 

80,00 € 

 

550,00 € 

 

2 paikkaa 

 

 

95,00 € 

 

560,00 € 

 

3 paikkaa 

 

 

110,00 € 

 

570,00 € 

 

 

4 paikkaa 

 

 

125,00 € 

 

580,00 € 

  

5 paikkaa 

 

 

140,00 € 

 

590,00 € 

 

6 paikkaa 

 

 

155,00 € 

 

600,00 € 

 

7 paikkaa 

 

 

170,00 € 

 

610,00 € 

 

8 paikkaa 

 

 

185,00 € 

 

      620,00 € 

 

 

Kesähoito 

Kesähoito sisältää yhden kesän kukkahoidon ja haudan kunnossapidon. Kukkalaji on aina begonia ja väri yleensä punainen. Kukkien lukumäärä määräytyy aina haudan koon mukaan (esim. kaksi paikkaa / kaksi kukkaa). Kukkien määrää ei voi muuttaa, eikä väriin voi vaikuttaa. Kesähoito laskutetaan vuosittain. Tarjouslasku lähetetään automaattisesti edellisenä vuonna kesähoidon maksaneille tiedossa olevaan osoitteeseen. 

 

 

Määräaikainen hoito 

Määräaikaiseen hoitoon kuuluu edellä mainitun kesähoidon lisäksi hautakynttilän vienti haudalle jouluaattona. Kynttilöiden lukumäärä on aina yksi riippumatta haudan koosta. Määräaikaisesta haudanhoidosta tehdään kirjallinen sopimus ja hoito laskutetaan kertamaksuna etukäteen koko sopimusajalta. 

 

Uurnalehdon haudanhoito käsitellään aina yhden paikan.