HAUTATOIMEN TAKSAT  (hintoihin ei lisätä alv:a)

HAUTAPAIKKAMAKSUT

Maksu sisältää yhden arkun/uurnan maksun arkkuhautapaikkaan. Hautapaikkamaksu
peritään kunkin hautauksen yhteydessä jokaisesta paikasta erikseen. Hautaoikeus on 25 v.

Hautapaikkamaksu                                 arkku           uurna

Virtolainen                                              120,00 €      120,00 €

Virtolainen sotaveteraani/                      ei maksua   ei maksua

sodanaikainen puoliso /lotta

Vieraspaikkakuntalainen                         360,00 €      180,00 €

Vieraspaikkakuntalainen                         180,00 €       90,00 €

sotaveteraani /lotta

HAUTAUSMAKSUT

Maksu sisältää haudan avaamisesta, peittämisestä ja kuntoon laittamisesta aiheutuneet kulut.

Hautausmaksu                                         arkku           uurna

Virtolainen                                                 200,00 €      100,00 €

Virtolainen sotaveteraani/                       ei maksua   ei maksua

sodanaikainen puoliso /lotta

Vieraspaikkakuntalainen                           400,00 €      200,00 €

Vieraspaikkakuntalainen                           200,00 €      100,00 €

sotaveteraani /lotta

KAPPELIN TAI KIRKON KÄYTÖN VUOKRA

Siunaustilaisuus

Kappelin tai kirkon käyttö                                                           vuokra

Virtain seurakunnan jäsen                                                         ei vuokraa

Väestörekisteriin kuuluva virtolainen                                           400,00 €

Virtolainen sotaveteraani /sodanaikainen puoliso /lotta           ei vuokraa                           

Vieraspaikkakuntalainen, ev.lut. srk:n jäsen                                300,00 €

Vieraspaikkakuntalainen, väestörekisteriin kuuluva                    450,00 €

Vieraspaikkakuntalainen sotaveteraani /lotta                              100,00 €                           

                                                                                      

KYLMIÖN KÄYTÖN VUOKRA (arkku)                                         vuokra

Virtolainen                                                                                    ei vuokraa

Vieraspaikkakuntalainen                                                              100,00 €

Vieraspaikkakuntalainen sotaveteraani /lotta                                50,00 €

UURNA- JA MUISTOLEHTOALUEEN TAKSAT

HAUTAPAIKKAMAKSUT   

Hautapaikkamaksu                             uurnalehto       muistolehto

Virtolainen                                               70,00 €                30,00 €

Virtolainen sotaveteraani /                     ei maksua           ei maksua

sodanaikainen puoliso /lotta         

Vieraspaikkakuntalainen                          100,00 €                30,00 €

Vieraspaikkakuntalainen                           50,00 €                15,00 €

sotaveteraani /lotta                                      

Uurnalehto (uurnahautapaikka-alue)

Yksi uurnahauta käsittää neljä uurnapaikkaa, jotka tulevat omaisten käyttöön ensimmäisen uurnahautauksen yhteydessä. Hautapaikkamaksu sisältää yhden uurnahautapaikan maksun. Jokaisesta neljästä paikasta peritään erillinen maksu, kuitenkin aina vasta kunkin hautauksen yhteydessä. Hautaoikeus luovutetaan 25 vuodeksi omaisille hautapaikan luovuttamisesta seuraavan kalenterivuoden alusta lukien. Uurnahaudalle on mahdollista hankkia omaisten toimesta muistomerkki, jonka koko saa olla enintään 60 cm leveä ja 70-80 cm korkea.

Muistolehto (sirottelualue)

Hautapaikkamaksu käsittää yhden vainajan tuhkan sirottelupaikan maksun. Tuhkan sirottelu tehdään aina seurakunnan toimesta. Tuhkan sirottelun ajankohtaa ja tarkkaa paikkaa ei anneta kenenkään tietoon, ei edes lähiomaisten. Muistolehdon yhteiseen muistomerkkiin on mahdollista (ei ole välttämätön) omaisten toimesta hankkia muistolaatta vainajalle, jonka tuhka on siroteltu muistolehtoon. Laatta on tietynlainen ja sitä valmistaa ainoastaan M.J. Paasikivi Oy. Laatan koko on 130mm*70mm*40mm. Virroilla laattaa toimittavat Purran Kukka ja Hautauspalvelu, Kukka-Riitta sekä alueella toimivat hautakivitoimittajat.

HAUTAUSMAKSUT

Hautausmaksut                                   uurnalehto       muistolehto

Virtolainen                                              100,00 €                50,00 €

Virtolainen sotaveteraani/lotta                 ei maksua            ei maksua

Vieraspaikkakuntalainen                         200,00 €              100,00 €

Vieraspaikkakuntalainen                          75,00 €                20,00 €

sotaveteraani/lotta

Uurnalehto:   maksu käsittää yhden uurnan hautauksen hinnan.

Muistolehto:  maksu käsittää yhden vainajan tuhkan sirottelun hinnan.