Päätöksenteko ja hallinto

Kirkkovaltuusto
Seurakunnan asioista päättävät seurakuntalaiset itse. Ylintä päätösvaltaa seurakunnassa  käyttää kirkkovaltuusto, jonka jäsenet valitaan joka neljäs vuosi pidettävissä seurakuntavaaleissa. Ehdolle voi asettua jokainen täysi-ikäinen ja konfirmoitu seurakuntamme jäsen.

Kirkkovaltuusto luo seurakunnan toiminnan ja talouden yleislinjat ja päättää seurakunnassa mm. virkojen perustamisesta sekä talousarvion, toimintasuunnitelman ja tilinpäätöksen vahvistamisesta.

KV:n päätöksiä

Kirkkoneuvosto
Kirkkovaltuusto valitsee jäsenet kirkkoneuvostoon joka toinen vuosi. Kirkkolaki määrää kirkkoneuvoston tehtävät. Niitä ovat esimerkiksi seurakunnan toiminnan johtaminen, talouden ja omaisuuden hoito, kirkkovaltuustossa käsiteltävien asioiden valmistelu ja täytäntöönpano sekä työntekijöiden ja useimpien viranhaltijoiden valinta.

KN:n päätöksiä

Kirkkoneuvoston  jäsenet 2015-2018

Kirkkoherra Hannu Haukkala pj

Ilomäki Teija vpj

Matti Asunmaa

Eila Kalliomäki

Riitta Kammonen

Maija Riikonen

Tauno Vuorenmaa

Kirkkovaltuuston jäsenet 2015-2018

Herranen Reijo pj

Harri Tarvainen vpj

Matti Asunmaa

Olavi Heittola

Teija Ilomäki

Tuula Jartti

Keijo Kaleva

Eila Kalliomäki

Riitta Kammonen

Pirjo Ala-Kaarre

Jussi V. Niemi

Kerttu Raivio

Armi Rajala

Maija Riikonen

Kari Savinen

Kalervo Suomela

Heidi Tanhua

Pentti Tikkanen

Tauno Vuorenmaa