Uutislistaukseen

Sana sunnuntaiksi

21.1.2020 10.39

Sana sunnuntaiksi

Alkoi vuosi 2020 ja mietin: ”Mitä tämä vuosi toisi tullessaan Sortavalan seurakunnalle?”. Voi olla, että Venäjällä säädetään uusia lakeja, jotka vaikeuttavat seurakuntamme työtä. Tapahtukoon mitä vain, sen otamme vastaan. Jumala on armollinen! Hän antaa kuitenkin voimia ja mahdollisuuksia selvitä kaikesta. Katson iloiten taakse päin viime vuoteen. Meidän oli mahdollista pitää enemmän lasten tilaisuuksia ja juhlia kuin aiemmin. Saimme seurakuntaan mukaan uusia ihmisiä ja mikä tärkeintä, he tulivat etsimään sydämen rauhaa. Nämä ihmiset ovat kokeneet hyvin surullisia asioita. Jeesus itse kutsuu juuri heitä: ”Tulkaa minun tyköni kaikki työtä tekeväiset ja raskautetut, niin minä annan teille levon. Ottakaa minun ikeeni päällenne ja oppikaa minusta, sillä minä olen hiljainen ja nöyrä sydämeltäni, niin te löydätte levon sielullenne. Sillä minun ikeeni on sovelias ja minun kuormani on keveä.” Matt.11:28-30. Sortavalan seurakunnassa on alkanut aika, jolloin ihmiset tulevat etsimään hengellistä ruokaa enemmän ja enemmän. Oli aika, kun suurin osa seurakunnassa kävijöistä tuli hakemaan vain humanitääristä apua. Kun tullin säännöt Venäjällä muuttuivat ja apu Suomesta väheni, ihmiset lopettivat kirkossa käymisen. Minun mielestäni se on merkki Taivaasta. Ihmiset, jotka tänä päivänä tulevat Sortavalan kirkkoon, tulevat kuuntelemaan Jumalan sanaa ja nauttimaan ehtoollista. Auttakoon Herra, että tällaisten ihmisten määrä lisääntyisi seurakunnassamme! Meidän tulee rukoilla enemmän, kääntyä Jumalan puoleen ja huutaa, että Hän antaisi herätystä Sortavalaan.

Andrei Antonov, Sortavalan kirkkoherra