Uutislistaukseen

Sana sunnuntaiksi - Tuomiosunnuntaina

21.11.2019 10.06

Tuomiosunnuntaina (Matt.25: 31-46)

Kerrotaan erään savolaismuorin tuumineen, että jos hän kuoltuaan joutuu kadotukseen, olisi se hänelle aivan oikein, mutta jos hän kuitenkin Jumalan armosta pääsisi taivaaseen, siihen ei olisi kenelläkään nokan koputtamista.

Kirkkovuoden päättyessä, tuomiosunnuntaina, tämä savolaismuorin ajatus palaa mieleeni. Kirkossa kuulemme evankeliumitekstin, jossa Jeesus kertoo lopun ajan tapahtumista. Kuningas kokoaa ihmiset eteensä ja jakaa heidät kahteen ryhmään, ”kuin paimen erottaa vuohet lampaista.” Ne, jotka ovat elämänsä aikana osoittaneet hyvyyttä ja armeliaisuutta, saavat palkkioksi ikuisen elämän. Kuningas, tuomari, perustelee: ”Minun oli nälkä, ja te annoitte minulle ruokaa. Olin janoinen, ja te annoitte minulle juotavaa.”

Ne, jotka ovat olleet kovia ja itsekkäitä, ohjataan ikuiseen tuleen. Miten tuo kovuus ja itsekkyys on ilmennyt? Kuningas, tuomari, kertoo: ”Minun oli nälkä, ja te ette antaneet minulle ruokaa. Minun oli jano, mutta te ette antaneet minulle juotavaa. Minä olin koditon, mutta te ette ottaneet minua luoksenne.”

Molemmissa ryhmissä ihmiset ovat yllättyneitä. Milloin muka he ovat tavanneet Kuninkaan ja osoittaneet hänelle armeliaisuutta? Tai miten milloinkaan olisimme jättäneet Kuninkaan ruuatta? Mekö emme olisi ottaneet Kuningasta luoksemme?

Kumpaan joukkoon sinä mielessäsi asetat itsesi? Kovin mielellämme toki asettaisimme itsemme tuohon ensimmäiseen joukkoon. Muistelemme tilanteita, jossa olemme osoittaneet armeliasuutta. Onhan niitä toki, mutta mieleen nousee myös tilanteita, jolloin olemme selittäneet itsellemme, että nyt en ehdi, tämä ei kuulu minulle. Tilanteita, jossa apua tarvitseva on ollut aivan liian outo, vieras, epämiellyttävä. Käänsinkö silloin selkäni Kuninkaalle?

Savolaismuori oli tämän pohdinnan omalla kohdallaan tehnyt, ja tullut siihen tulokseen että viimeisellä tuomiolla hän on täysin Jumalan armon varassa. Siihen armoon taitaa meidänkin olla paras turvautua.

Osmo Kangas

Herättäjä-Yhdistys