HAETTAVANA TALOUSPÄÄLLIKÖN VIRKA

Virtain seurakunnassa on haettavana talouspäällikön virka. Talouspäällikön monipuoliseen ja haasteelliseen tehtävään kuuluu vastata taloudesta, kiinteistöistä, hautaustoimesta sekä toimia mm. palkka-asiamiehenä, hallinnon kokousten sihteerinä ja esittelijänä omia alojaan koskien sekä esimiehenä. Talouspäällikkö osallistuu myös lähiseurakuntien taloustoimistojen ja -päälliköiden yhteistyön kehittämiseen sekä toimii yhteistyössä taloustoimiston ja kirkkoherranviraston toimistosihteerien kanssa, mm. viraston sijaistamisissa ja lomituksissa. Seurakunta arvostaa viranhaltijan hyvää kirjanpito-, metsä- ja kiinteistöasioiden osaamista sekä it-osaamista. Kiinteistöjen hoito ja haudankaivuu on ulkoistettu.

 

Talouspäällikön virkaan vaaditaan soveltuva korkeakoulututkinto (vähintään Tradenomi/ AMK) tai toisen asteen tai vastaavan tasoinen muu tehtävään soveltuva tutkinto ja riittävä perehtyneisyys julkisyhteisön talouteen sekä seurakuntahallinnon tuntemusta ja johtamistaitoa. Lisäksi katsomme eduksi esimieskokemuksen ja riittävän perehtyneisyyden seurakunnan tai julkisyhteisön talouteen ja hallintoon. Virkaan valittavan on oltava Suomen ev.lut. kirkon konfirmoitu jäsen. Valitun tulee esittää ennen viran vastaanottamista hyväksyttävä lääkärintodistus ja rikosrekisteriote. Viran palkkaus on J20 mukainen. Viran täyttämisessä noudatetaan 5 kk:n koeaikaa.

 

Virkaan valitun toivomme aloittavan perehdytysjaksolla 1.3.-31.3.2019. Perehdytysjakson palkkauksesta päättää kirkkoneuvosto. Virkaan valittu toimii 1.4.2019 alkaen vs. talouspäällikkönä vakinaisen viranhaltijan vuosiloman aikana. Varsinainen virkasuhde alkaa 1.7.2019.

 

Hakemus ja ansioluettelo todistusjäljennöksineen tulee lähettää osoitteella: Virtain seurakunta, Rantatie 9, 34800 VIRRAT. Kuoreen merkintä "Talouspäällikkö" tai sähköpostiosoitteeseen virtain.seurakunta@evl.fi otsikolla "Talouspäällikkö". Emme palauta kirjeitse lähetettyjä todistusjäljennöksiä. Hakuaika päättyy 13.12.2018 klo 14. Kirkkoneuvosto haastattelee hakijoita 19.12.2018.  Lisätietoja antavat mielellään kirkkoherra Hannu Haukkala, puh. 0442751627 ja talouspäällikkö Leena Ojala p. 044-2751624

Sana sunnuntaiksi

20.7.2018 19.56

sand_THUMB.png

HIEKALLE VAI KALLIOLLE

"Jokainen, joka kuulee nämä sanani ja tekee niiden mukaan, on kuin järkevä mies, joka rakensi talonsa kalliolle. Alkoi sataa, tulvavesi virtasi ja myrskytuuli pieksi taloa, mutta se ei sortunut, sillä se oli rakennettu kallioperustalle. Jokainen, joka kuulee nämä sanani mutta ei tee niiden mukaan, on kuin tyhmä mies, joka rakensi talonsa hiekalle. Alkoi sataa, tulvavesi virtasi ja myrskytuuli pieksi taloa, ja se sortui, maan tasalle saakka.» Kun Jeesus oli lopettanut puheensa, kansanjoukot olivat hämmästyksissään hänen opetuksestaan. Hän opetti niin kuin se, jolle on annettu valta, ei niin kuin lainopettajat.

Se, mihin elämässä luotetaan ja minkä varaan rakennetaan, vaihtelee kovasti. Kestävän pohjan löytäminen on yksi maallisen vaelluksemme perusasioita. Liian usein pohja sortuu ja elämänhallinta siinä mukana. Unelmat särkyvät ja kuva tulevaisuudesta muuttuu ahdistavaksi.

Tässä ajassa tuo kaikki on liiankin selvästi nähtävissä. Elämän rakentaminen jatkuvan taloudellisen kasvun varaan ei näytä johtavan onneen. itsekkyys on huono ajatus, varsinkin, kun sitä edellytetään kaikilta.

Itsekkyyden vastakohtana Yhteisvastuullisuus on Suomessa ollut aikaisemmin tärkeä ja tunnustettu asia. Elämän ankaruus ja varsinkin kovat sotavuodet opettivat aiemmille sukupolville yhteisvastuun merkityksen. Seuraavat sukupolvet ovat suurelta osin kadottaneet tämän idean. Tilalle on kasvanut yksilön oikeus toteuttaa itseään. Minäkeskeisyys on vahvistunut. Tärkeiden arvojen tilalle on tullut raha, ahneus ja ehdoton oikeus oman voiton pyyntiin.

Jeesuksen opetukset inhimillisyydestä, lähimmäisenrakkaudesta ja yhteisvastuullisuudesta ovat edelleenkin hyvin radikaaleja. Niiden vaatima toisten ihmisten ja elämän kunnioittaminen ei kiinnosta niitä, jotka haalivat pikavoittoja lähimmäistensä kustannuksella. Hiekalle rakentaminen houkuttaa kalliopohjaa enemmän. Jossain vaiheessa harha on ottanut liian monen ihmisen mielessä totuudelle kuuluvan paikan.

Evankeliumin viesti on se, että totuudella on vain yksi kallioperusta. Tässä lyhyessä maallisessa elämässä omaa polkuaan ja tarkoitustaan etsiville Jeesus sanoo selkeästi: Minä olen tie, totuus ja elämä (Joh 14:6). Totuus ei ole mikään salaisuus, ei se ole piilossa meidän silmiltämme eikä korviltamme. Jeesus kutsuu meitä totuuteen, seuraamaan sitä tietä, joka kulkee kirkkaudessa, joka johtaa elämään. Ei joskus tulevaisuudessa, vaan jo nyt, tänään, tässä ajassa. ”Joka kuulee minun sanani ja uskoo häneen, joka on minut lähettänyt, sillä on iankaikkinen elämä, eikä hän joudu tuomittavaksi, vaan on siirtynyt kuolemasta elämään.” (Joh:5)

Ylösnousemuksessa on voitto kuolemasta, ja tähän kuolemattomuuteen meidät on kutsuttu. Kutsuttu sen tähden, että me olemme Jumalalle tärkeitä. Kaikki mitä ympärillämme näemme, on katoavaista. Kaikki sekin, mitä avaruusteleskoopit maailmankaikkeudessa näkevät, on katoavaista. Ja sinä olet Jumalalle tärkeämpi kuin kaikki katoavainen, koko näkyvää maailmankaikkeutta tärkeämpi. Sinut on kutsuttu kuolemattomuuteen. Kristus on kuollut puolestamme, jotta saisimme elää yhdessä hänen kanssaan, sanoo apostoli Paavali. (1 Tess. 5:10).

Seppo-pappi

« Uutislistaukseen