Uutislistaukseen

sand_THUMB.png

Sana sunnuntaiksi

20.7.2018 19.56

HIEKALLE VAI KALLIOLLE

"Jokainen, joka kuulee nämä sanani ja tekee niiden mukaan, on kuin järkevä mies, joka rakensi talonsa kalliolle. Alkoi sataa, tulvavesi virtasi ja myrskytuuli pieksi taloa, mutta se ei sortunut, sillä se oli rakennettu kallioperustalle. Jokainen, joka kuulee nämä sanani mutta ei tee niiden mukaan, on kuin tyhmä mies, joka rakensi talonsa hiekalle. Alkoi sataa, tulvavesi virtasi ja myrskytuuli pieksi taloa, ja se sortui, maan tasalle saakka.» Kun Jeesus oli lopettanut puheensa, kansanjoukot olivat hämmästyksissään hänen opetuksestaan. Hän opetti niin kuin se, jolle on annettu valta, ei niin kuin lainopettajat.

Se, mihin elämässä luotetaan ja minkä varaan rakennetaan, vaihtelee kovasti. Kestävän pohjan löytäminen on yksi maallisen vaelluksemme perusasioita. Liian usein pohja sortuu ja elämänhallinta siinä mukana. Unelmat särkyvät ja kuva tulevaisuudesta muuttuu ahdistavaksi.

Tässä ajassa tuo kaikki on liiankin selvästi nähtävissä. Elämän rakentaminen jatkuvan taloudellisen kasvun varaan ei näytä johtavan onneen. itsekkyys on huono ajatus, varsinkin, kun sitä edellytetään kaikilta.

Itsekkyyden vastakohtana Yhteisvastuullisuus on Suomessa ollut aikaisemmin tärkeä ja tunnustettu asia. Elämän ankaruus ja varsinkin kovat sotavuodet opettivat aiemmille sukupolville yhteisvastuun merkityksen. Seuraavat sukupolvet ovat suurelta osin kadottaneet tämän idean. Tilalle on kasvanut yksilön oikeus toteuttaa itseään. Minäkeskeisyys on vahvistunut. Tärkeiden arvojen tilalle on tullut raha, ahneus ja ehdoton oikeus oman voiton pyyntiin.

Jeesuksen opetukset inhimillisyydestä, lähimmäisenrakkaudesta ja yhteisvastuullisuudesta ovat edelleenkin hyvin radikaaleja. Niiden vaatima toisten ihmisten ja elämän kunnioittaminen ei kiinnosta niitä, jotka haalivat pikavoittoja lähimmäistensä kustannuksella. Hiekalle rakentaminen houkuttaa kalliopohjaa enemmän. Jossain vaiheessa harha on ottanut liian monen ihmisen mielessä totuudelle kuuluvan paikan.

Evankeliumin viesti on se, että totuudella on vain yksi kallioperusta. Tässä lyhyessä maallisessa elämässä omaa polkuaan ja tarkoitustaan etsiville Jeesus sanoo selkeästi: Minä olen tie, totuus ja elämä (Joh 14:6). Totuus ei ole mikään salaisuus, ei se ole piilossa meidän silmiltämme eikä korviltamme. Jeesus kutsuu meitä totuuteen, seuraamaan sitä tietä, joka kulkee kirkkaudessa, joka johtaa elämään. Ei joskus tulevaisuudessa, vaan jo nyt, tänään, tässä ajassa. ”Joka kuulee minun sanani ja uskoo häneen, joka on minut lähettänyt, sillä on iankaikkinen elämä, eikä hän joudu tuomittavaksi, vaan on siirtynyt kuolemasta elämään.” (Joh:5)

Ylösnousemuksessa on voitto kuolemasta, ja tähän kuolemattomuuteen meidät on kutsuttu. Kutsuttu sen tähden, että me olemme Jumalalle tärkeitä. Kaikki mitä ympärillämme näemme, on katoavaista. Kaikki sekin, mitä avaruusteleskoopit maailmankaikkeudessa näkevät, on katoavaista. Ja sinä olet Jumalalle tärkeämpi kuin kaikki katoavainen, koko näkyvää maailmankaikkeutta tärkeämpi. Sinut on kutsuttu kuolemattomuuteen. Kristus on kuollut puolestamme, jotta saisimme elää yhdessä hänen kanssaan, sanoo apostoli Paavali. (1 Tess. 5:10).

Seppo-pappi