Uutislistaukseen

Ruovesi – Virrat seurakuntien Ohjausryhmän tiedote

Ruoveden ja Virtain seurakunnissa on keskusteltu erilaisissa yhteyksissä seurakuntien liitosmahdollisuudesta. Tampereen hiippakunnan tuomiokapituli asetti elokuussa 2023 Ruovesi-Virrat-ohjausryhmän yhteisen liitosaloitteen valmistelua varten. Ohjausryhmän tehtävänä on selvittää, tukisiko mahdollinen seurakuntaliitos toiminnan turvaamista, henkilöstön hyvinvointia sekä talouden riittävyyttä.

Ruovesi-Virrat-ohjausryhmä on kokoontunut Ruovedellä 2.11.2023 ensimmäistä kertaa. Ensimmäisen kokouksen tarkoituksena oli ohjausryhmän jäseniin sekä seurakuntiin tutustuminen.

Kokouksessa valittiin ohjausryhmän puheenjohtaja lääninrovasti Jari Kemppainen ja

sihteeri Salla Rantanen. Lisäksi käytiin lähetekeskustelua seurakuntien toiveista mahdollisen seurakuntaliitoksen jälkeen.

Kokous antoi seurakunnille tehtäväksi laatia toiminnastaan ja toiveistaan kooste työaloittain seuraavan kokouksen käsittelyyn.

Jatkossa ohjausryhmä selvittää molempien seurakuntien näkökulmat ja huomiot seurakuntajaon muuttamisen edellytyksistä. Ohjausryhmä myös kuulee seurakuntalaisia, työntekijöitä ja luottamushenkilöitä. Seurakuntalaisten kuuleminen toteutetaan tammikuun 2024 aikana. Käytyjen neuvottelujen perusteella ohjausryhmä muodostaa kantansa huhtikuun 2024 loppuun mennessä kirkkoneuvostojen ja kirkkovaltuustojen käsittelyä varten.

Seuraava kokous on Virroilla 23.11.2023 klo 16.00 alkaen.

3.11.2023 16.24