Uutislistaukseen

Ehdokasasettelua koskeva kuulutus

Ehdokasasettelua koskeva kuulutus Virtain seurakunnassa toimitetaan kirkkolain (KL) 23 luvun 9 §:n 2 momentin mukaisesti 20.11.2022 seurakuntavaalit, jossa vuoden 2023 alusta alkavaksi nelivuotiskaudeksi valitaan 19 jäsentä kirkkovaltuustoon.

KL:n 23 luvun 2 §:n ja 3 §:n mukaan vaalikelpoinen seurakunnan edellä mainittuun luottamustoimeen on ehdokas,

1) joka viimeistään 15.9.2022 on merkitty tämän seurakunnan läsnä olevaksi jäseneksi,

2) joka on konfirmoitu viimeistään 15.9.2022, ja joka täyttää 18 vuotta viimeistään 20.11.2022

3) joka on kristillisestä vakaumuksesta tunnettu,

4) joka ei ole vajaavaltainen

5) joka on antanut kirjallisen suostumuksensa ehdokkaaksi asettamiseen,

6) joka ei ole tämän seurakunnan viranhaltija tai työsopimussuhteessa oleva työntekijä.

Valitsijayhdistyksen perustamisasiakirja liitteineen mainittua vaalia varten on toimitettava 15.9.2022 kello 16.00 mennessä Virtain kirkkoherranvirastoon, joka on avoinna maanantaista keskiviikkoon klo 10.00 - 13.00 sekä 15.9.2022 kello 9.00 -16.00. Virtain kirkkoherranviraston osoite on: Rantatie 9, 34800 Virrat.

Valitsijayhdistyksen perustamisasiakirjoja liitteineen on saatavana Virtain kirkkoherranvirastosta ja verkkosivuilta info.seurakuntavaalit.fi.

Virrat 18.7.2022 Virtain seurakunnan vaalilautakunnan puolesta Heidi Tanhua puheenjohtaja

Kuulutus on nähtävänä Virtain seurakunnan ilmoitustaululla 9.8.‒15.9.2022. Kuulutus on julkaistu 3.8.2022 sanomalehdessä Suomenselän Sanomat. Lisäksi kuulutus on nähtävänä seurakunnan kotisivuilla osoitteessa www.virtainseurakunta.fi. 9.8.‒15.9.2022

9.8.2022 16.40